Quyên góp tải ảnh tại GetLinkShutterstock.com

  • Quyên góp để giúp chúng tôi có kinh phí hoạt động
  • Bên ngoài trang web, bạn bấm chữ NẠP XU để tiến hành nạp tiền quyên góp và nhận xu tải ảnh
Trang web hỗ trợ Ủng hộ xu Định dạng file Kích thước Tải từ xuA Tải từ xuB (bonus)
123rf
  AdobeStock
  AdobeStock HD
  AdobeStock 4K
  Alamy
  Depositphotos
  Dreamstime
  Elements.envato
  FreePik
  istockphoto
  istockphoto HD
  istockphoto 4K
  LovePik
  MotionArray
  Pikbest
  Pngtree
  Shutterstock image
  Shutterstock HD
  Shutterstock 4K
  Shutterstock HD select
  Shutterstock 4K select
  Vectorstock
  OooPic
  StockUnlimited
  MotionElements
  MotionArray
  Yellowimages
  Utoimage
  PixelSquid
4 xu
4 xu
119 xu
N/A
80 xu
9 xu
4 xu
1 xu
1 xu
4 xu
119
xu
199 xu
1 xu
2 xu
1 xu
1 xu
3
xu
119 xu
199 xu
199 xu
350 xu

20 xu
299 xu
1 xu
3 xu
2 xu
40% - 50%
9 xu
3 xu
jpg eps
jpg ai eps psd ind
mov mp4
mov mp4
jpg eps
jpg eps
jpg eps
jpg eps ai ae mov psd 3d web
jpg eps psd
jpg eps
mov mp4
mov mp4
jpg eps psd ae mov mp4 psd
ae mp4 mov pre multimedia
jpg eps psd a mov mp4 psd
jpg eps ai png
jpg eps
mov mp4
mov mp4
mov mp4
mov mp4
jpg eps ai
jpg eps ai ae mov mp4 psd 3d
jpg eps ai ae mov mp4 psd
ae mp4 mov pre 3d image
All media
Mockup
Psd / jpg / eps
Psd
Lớn nhất
Lớn nhất
HD
4K

Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
HD
4K

Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
HD
4K
HD
4K
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất


Không
Không
Không
Không
Không
Không

Không
Không
Không
Không
Không
KhôngKhông
Không
        1$ = 22xuA 1xu ~1.000đ

Ghi chú: xuA là số xu nhận được thực tế = số tiền nạp vào. Ví dụ nạp: 10.000 đ = 10xu

                xuB là xu được tặng thêm, nạp từ 500k trở lên bạn được tặng thêm 10% , là tặng thêm 50xu